Pravidla - VĚRNOSTNÍ PROGRAM "LUCKY MONEY"

Provozovatel:Lucky Money a.s., IČ: 272 05 746 ("Rebuy Stars")
sídlo na K výtopně 1224, Zbraslav, 156 00 Praha 5
ZHH:zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Účastník:řádně registrovaná osoba k účasti na hazardních hrách Provozovatele v herním prostoru dle příslušného herního plánu příslušného druhu hazardní hry

čl. I.

Tato pravidla Věrnostního programu Provozovatele hazardních her Lucky Money a.s. navazují na Všeobecné obchodní podmínky téhož Provozovatele, které jsou součástí úpravy právního vztahu Provozovatel vs. Účastník.

Tento Věrnostní program se vztahuje na technickou hazardní hru ve smyslu ust. § 3 odst. 2 písm. e) ZHH.

Pravidla členství jsou blíže upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách Provozovatele, a to konkrétně v čl. IV těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla tohoto Věrnostního programu kdykoliv změnit.

Pro dispozici se svým Věrnostním kontem je Účastník povinen v herním prostoru zaregistrovat svoji emailovou adresu do své osobní Karty hráče (registračního systému Provozovatele). Systém Provozovatele následně odešle na zadanou emailovou adresu Účastníka tzv. přihlašovací email, který je nutné ze strany Účastníka následně potvrdit, viz instrukce v přihlašovacím emailu.

Při ztrátě karty nenese Provozovatel odpovědnost za případné zpronevěření bodového zůstatku.

čl. II.

Účastníci Věrnostního programu mohou dosáhnout několika úrovní svého členství, přičemž každá úroveň má částečně svoje vlastní pravidla, více viz „Úrovně členství“.

Účastníci Věrnostního programu jsou v rámci tohoto programu odměňováni tzv. „Body“ za svoji aktivitu při účasti na hazardních hrách. Tyto Body lze následně konvertovat na peněžní prostředky a volně jimi disponovat. Při splnění všech stanovených podmínek může každý Účastník konvertovat Body na peněžní prostředky vždy pouze po celých násobcích 100,- Kč.

Uživateli je jednou za 30 dnů umožněn výběr v hodnotě 200 Kč i bez registrace emailu do věrnostního systému.

Body jsou vypočítávány vždy za Provozovatelem určené časové období. Rychlost přičítání Bodů na Účastníkovo Věrnostní konto závisí na úrovni jeho členství. Čím je úroveň členství vyššího stupně tím je rychlost přičítání jednotlivých Bodů vyšší. Zařazení Účastníka do jednotlivých úrovní členství je proměnlivé v závislosti na dosažených Bodech za Provozovatelem určené časové období, tzn. úroveň členství se může jak zvýšit, tak snížit. Při dosažení vyššího stupně členství je tato úroveň Účastníkovi garantována vždy nejméně po dobu 90 dnů od data dosažení, což však nebrání Účastníkovi dosáhnou stupně členství vyššího. V okamžiku dosažení vyššího stupně členství je Účastníkovi připsán jednorázově Provozovatelem stanovený počet Bodů.

Přesný výpočet odměňování Účastníků je obchodním tajemstvím Provozovatel. Provozovatel však všem Účastníkům garantuje, že se jedná o objektivní a nediskriminační způsob výpočtu, který je založen na objektivních faktech a skutečnostech, a je ke všem Účastníkům rovnoprávný. Způsob výpočtu Bodů taktéž není založen zcela ani zčásti na faktoru náhody nebo předem neznámé okolnosti ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

čl. III. - Úrovně členství

Úrovně členství jsou následující: CLUB, SILVER, GOLD, PLATINUM.

Účastník úrovně Club nezískává žádné Body za svoji herní aktivitu, Účastníkova herní aktivita však slouží k přesunu na vyšší úroveň členství.

Účastník úrovně Silver, Gold a Platinum získává Body za svoji herní aktivitu.

V Praze 13. srpna